Zajęcia relaksacyjne po angielsku

Zajęcia relaksacyjne po angielsku – chillout corner for young learners

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu: w środy i w soboty
Wyciszenie, ukojenie, relax a przy tym nauka ciekawych angielskich piosenek i wierszyków.

Your email address will not be published.